Hi!!! My favorite Prabhas, Surya, Ashish Sharma etc.... ♥harjaaiyaan:

"mei nahi jaanta tu mujhe kyun chodd kar chali gayi…bas itna jaanta hoon Paro nahi toh Rudra nahi…"