Hi!!! My favorite PRABHAS ♥ Surya, Ashish Sharma etc.... ♥

Rudra Pratap Ranawat 

aur is janam mei…apne liye zindagi maag lena…mere liye maut maang lena…lekin mujhse mera bharosa mat maangna…kyunki na mere pass hai aur na kabhi doonga….


Inka Eedo (Darling) - Prabhas & Kajal